0
0

بایگانی‌ها

زاویه

از چرخش نیم خطی حول راسش، ناحیه ای تشکیل می شود که زاویه نامیده می...
 
ادامه مطلب