رد کردن لینک ها

برنامه کلاسی

اطلاعات تمامی کلاس ها در اینجا ذخیره شده است! اطلاعات را از اینجا دریافت نمایید.

اول از همه مطمئن شوید که کد ملی خود را به صورت انگلیسی وارد میکنید و همچنین اطمینان حاصل کنید که  کد ملی ثبت شده، کد ملی خودتان بوده است، ممکن است اشتباه تایپی در روند ثبت نام رخ داده باشد

شماره تلفنی که ثبت کرده اید را بدون صفر اول و به صورت انگلیسی وارد کنید.