0
0

پانسیون

 

 

 

                

 

                            پانسیون مطالعاتی تکین 

                                   ویژه دختران

  • تجهیزات رفاهی کامل
  • فضای مطالعه اختصاصی و استاندارد 
  • حضور و غیاب هوشمند
  • حضور مشاور روانشناس
  • میز و صندلی ارگونومیک اختصاصی
  • نظارت دائم توسط ناظرین با تجربه
  • اینترنت رایگان
  • رفع اشکالبا رتبه های برتر
  • برگزاری آزمون های شخصی سازی شده

لوکیشین پانسیون