0
0

اساتید

دکتر زینب کمالی

مدیریت

دکتر رضوان کمالی

مدیریت

مدرسین

استاد نسرین میریان

مدرس زبان

استاد احمد پدران

مدرس ریاضی

استاد مجتبی یدی

مدرس ریاضی

دکتر بهاره صادقی

مدرس ریاضی

استاد شمسائی

مدرس فیزیک

استاد افسانه کرمی

مدرس ادبیات و هوش کلامی

استاد رسول باطنی

مدرس ادبیات

استاد علی مهاجری

مدرس عربی

استاد الهام آزادوار

مدرس ریاضیات

استاد فرشته حسینی

مدرس ریاضیات

استاد غلامحسین ملک پور

مدرس زیست شناسی

استاد بهناز معینی فرد

مدرس ادبیات فارسی

استاد محسن شکوری

مدرس فیزیک

استاد منصور آقا‌زاده

مدرس ریاضیات

استاد رسول محتشم

مدرس ریاضیات

استاد علی الهی نژاد

مدرس ریاضی - هوش و استعداد تحلیلی

استاد عطیه مردانی

مدرس علوم

استاد مرضیه کرمی

مدرس ادبیات

استاد شهرام احمدی

مدرس فیزیک

استاد مهرداد ملا نوروزی

مدرس ریاضی

استاد احمدرضا زارعان

مدرس عربی

استاد رفیعی

مدرس فیزیک

استاد سعید بهنام فر

مدرس فیزیک

استاد بیژن ابوالقاسمی

مدرس شیمی

استاد محمدرضا مجلسی

مدرس ریاضیات

استاد الهه عموهادی

مدرس شیمی

استاد الهه آزادوار

مدرس ریاضیات

استاد نیره حسینی

مدرس ریاضیات

استاد سجاد رمضانی

مدرس عربی

استاد افسانه صنعتی

مدرس زمین شناسی

استاد قربانعلی کریملو

مدرس عربی

استاد محمدحسن مجلسی

مدرس فیزیک

استاد زهرا نادر طهرانی

مدرس ریاضی

استاد عباسعلی ربیعیان

مدرس ریاضی